NAZWA
APC Anti-Mouse CD40 (FGK45)
100 µg
Symbol: 20-8050-U100
Clone: FGK45
nazwa alternatywna: Bp50, gp39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50, FGK4.5
25 µg
Symbol: 20-8050-U025
Clone: FGK45
nazwa alternatywna: Bp50, gp39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50, FGK4.5
APC Rat IgG2a Isotype Control (2A3)
100 µg
Symbol: 20-4321-U100
Clone: 2A3
25 µg
Symbol: 20-4321-U025
Clone: 2A3
APC-Cyanine7 Rat IgG2a Isotype Control, 100 µg Clone: 2A3
(2A3),
Symbol: 25-4321-U100
FITC Rat IgG2a Isotype Control (2A3), 100 µg Clone: 2A3
Symbol: 35-4321-U100
In Vivo Ready™ Anti-Mouse CD40 (FGK45)
100 µg
Symbol: 40-8050-U100
Clone: FGK45
nazwa alternatywna: Bp50, gp39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50, FGK4.5
500 µg
Symbol: 40-8050-U500
Clone: FGK45
nazwa alternatywna: Bp50, gp39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50, FGK4.5
In Vivo Ready™ Rat IgG2a Isotype Control, 100 µg Clone: 2A3
(2A3),
Symbol: 40-4321-U100
PE Anti-Mouse CD40 (FGK45)
100 µg
Symbol: 50-8050-U100
Clone: FGK45
nazwa alternatywna: Bp50, gp39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50, FGK4.5
25 µg
Symbol: 50-8050-U025
Clone: FGK45
nazwa alternatywna: Bp50, gp39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50, FGK4.5
PE Rat IgG2a Isotype Control (2A3), 100 µg Clone: 2A3
Symbol: 50-4321-U100
PE-Cyanine5 Rat IgG2a Isotype Control, 100 µg Clone: 2A3
(2A3),
Symbol: 55-4321-U100
PE-Cyanine7 Rat IgG2a Isotype Control, 100 µg Clone: 2A3
(2A3),
Symbol: 60-4321-U100
PerCP-Cyanine5.5 Rat IgG2a Isotype Control, 100 µg Clone: 2A3
(2A3),
Symbol: 65-4321-U100
Purified Anti-Mouse CD40 (FGK45)
100 µg
Symbol: 70-8050-U100
Clone: FGK45
nazwa alternatywna: Bp50, gp39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50, FGK4.5
500 µg
Symbol: 70-8050-U500
Clone: FGK45
nazwa alternatywna: Bp50, gp39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50, FGK4.5
Purified Rat IgG2a Isotype Control (2A3), 100 µg Clone: 2A3
Symbol: 70-4321-U100
redFluor™ 710 Rat IgG2a Isotype Control, 100 µg Clone: 2A3
(2A3),
Symbol: 80-4321-U100
violetFluor™ 450 Rat IgG2a Isotype Control, 100 µg Clone: 2A3
(2A3),
Symbol: 75-4321-U100