Ceny
Cena detaliczna netto
228,80 PLN /szt.
 
Cena detaliczna brutto
281,42 PLN /szt.
Oznaczenia
Symbol
13-0867-T100
Logistyka
Jednostka podstawowa
szt.
Cechy
Ilość:
Marker komórkowy:
Zastosowanie:
Załączniki
Opis
Ghost DyeTM Blue 516 jest barwnikiem żywotności reagującym z aminami, który może być używany do odróżniania żywotnych od nieżywotnych komórek ssaków w zastosowaniach cytometrii przepływowej. Barwnik ten nieodwracalnie wiąże wolne aminy dostępne na powierzchni komórek, jak również wewnątrzkomórkowe wolne aminy występujące w komórkach z uszkodzoną błoną komórkową. Komórki martwicze z uszkodzonymi błonami będą reagować ze znacznie większą ilością barwnika Ghost DyeTM Blue 516 niż komórki żywe w tej samej próbce i dlatego będą wykazywać znacznie większą intensywność fluorescencji, co pozwoli na wykluczenie tych komórek z analizy. Po wyznakowaniu Ghost DyeTM komórki mogą być płukane, utrwalane i permeabilizowane bez utraty intensywności fluorescencji.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
© SolEx B2B