Ceny
Cena detaliczna netto
1 170,00 PLN /szt.
 
Cena detaliczna brutto
1 439,10 PLN /szt.
Oznaczenia
Symbol
31-5220-0050R
Logistyka
Jednostka podstawowa
szt.
Cechy
Ilość:
Marker komórkowy:
Zastosowanie:
Załączniki
Opis

Zaawansowane odczynniki Classic++TM 1-Step RT-PCR Kit pozwalają na wydajną syntezę cDNA i PCR w jednej probówce. W skład Master Mix wchodzi polimeraza Classic++TM Hot Start Taq DNA, termostabilna polimeraza nowej generacji pochodzenia rekombinowanego, która posiada aktywność polimerazy 5'→3'. Zawiera on również dwa opatentowane Classic++TM Hot Start mAbs (przeciwciała monoklonalne), które są używane do specyficznego blokowania aktywności polimerazy w temperaturze poniżej 70°C, co pozwala na wygodne ustawienie reakcji w temperaturze pokojowej. Po udanej odwrotnej transkrypcji docelowych cząsteczek RNA, aktywność polimerazy DNA jest przywracana podczas początkowego etapu denaturacji, gdy reakcje amplifikacji są ogrzewane w temperaturze 94-95°C przez dwie minuty. Zablokowanie aktywności polimerazy przed denaturacją matrycy poprawia wydajność poprzez zminimalizowanie lub wyeliminowanie tworzenia dimerów starterów i niespecyficznej amplifikacji. Dodatkowo, w osobnej probówce znajduje się opatentowana cząsteczka 20X M-MLV Reverse Transcriptase (RT) zmieszana ze zoptymalizowanym inhibitorem RNase. Enzym ten może syntetyzować cDNA w zakresie temperatur 45-55°C, zapewniając większą specyficzność, wyższą wydajność cDNA i więcej produktu o pełnej długości niż inne odwrotne transkryptazy. Nasz M-MLV RT nie jest znacząco hamowany przez rybosomalne i transferowe RNA, co czyni go idealnym do syntezy cDNA z całkowitego RNA.

RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction) jest stosowana do przekształcania i amplifikacji jednoniciowego szablonu RNA w celu uzyskania obfitego produktu dwuniciowego komplementarnego DNA (cDNA). Jednoetapowa RT-PCR jest odmianą standardowej RT-PCR, w której wszystkie składniki są mieszane w jednej probówce przed rozpoczęciem reakcji. Takie podejście oferuje prostotę i wygodę oraz minimalizuje możliwość kontaminacji.

Zestaw Classic++ 1-Step RT-PCR jest przeznaczony do czułego, powtarzalnego, końcowego wykrywania i analizy cząsteczek mRNA lub całkowitego RNA metodą RT-PCR. Nasza wygodna formuła pozwala na szybką, dokładną i powtarzalną syntezę cDNA i następującą po niej amplifikację PCR w jednej probówce przy użyciu primerów specyficznych dla danego genu, począwszy od różnych szablonów docelowego RNA.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
© SolEx B2B