Ceny
Cena detaliczna netto
119,60 PLN /szt.
 
Cena detaliczna brutto
147,11 PLN /szt.
Oznaczenia
Symbol
13-0850-U500
Logistyka
Jednostka podstawowa
szt.
Cechy
Ilość:
Marker komórkowy:
Zastosowanie:
Załączniki
Opis

CFSE, znany również jako 5-(i -6)- ester sukcynimidylowy karboksyfluoresceiny diacetyny, jest niefluorescencyjną cząsteczką, która łatwo dyfunduje przez błony komórkowe.

Wewnątrz komórki, grupy octanowe są rozszczepiane przez wewnątrzkomórkowe esterazy dając fluorescencyjną cząsteczkę, której grupa estru sukcynimidylowego kowalencyjnie oddziałuje z pierwszorzędowymi aminami białek wewnątrzkomórkowych. CFSE jest kompatybilna ze standardowymi protokołami barwienia wewnątrzkomórkowego wykorzystującymi utrwalanie aldehydami i permeabilizację opartą na saponinie.

CFSE jest szeroko stosowana do śledzenia podziału komórek i monitorowania migracji komórek in vivo. CFSE może być wykrywana przy użyciu standardowych zestawów filtrów fluoresceinowych w mikroskopii fluorescencyjnej lub cytometrii przepływowej.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
© SolEx B2B